Elektroinstalace,
revize elektro,
revize NN a VN.

Potřebujete zapojit elektroinstalaci nebo potřebujete revizi elektroinstalace? Neváhejte a kontaktujte ČERNÝ ELEKTROINSTALACE.

Elektrikářské práce v Plzni a okolí, revize elektroinstalace a revize NN a VN. Specializace na elektroinstalace rodinných domů. Dodávka nejen kompletní elektroinstalace, ale i kompletní TV a SAT rozvodů včetně vhodného příjmu a rozbočení. Kompletní datové rozvody včetně wifi pokrytí celého objektu a pozemku. Domácí server pro zálohování různých souborů (fotek, dokumentů, atp.). Server lze využít i jako multimediální server, kde si lze po síti pouštět filmy či fotky nejen v mobilním zařízení, ale i v televizi.

ČERNÝ ELEKTROINSTALACE vlastní osvědčení a oprávnění na provádění revizí v kategorii E1A (do i nad 1000V stř. a do nevýbušného prostředí). K revizím používám revizní přístroj Eurotest XE 2,5kV a Revex profi II. Protokoly o revizi jsou vystavené převážně v elektronické podobě.

V případě zájmu mě oslovte na telefonu 775 308 991 nebo emailem na jan@cerny-elektroinstalace.cz. Sídlím v obci Štěnovice v okrese Plzeň-jih.

ČERNÝ ELEKTROINSTALACE naleznete na Facebooku  • Čižická 378
  • 33209 Štěnovice
  • IČ: 88327710
  • Jsem plátce DPH

Co je to domovní elektroinstalace?

Domovní elektroinstalace je jako celek sdružení ovládacích, spínacích, jistících a výkonových prvků. Skládá se z vedení, spínačů, jističů, ochran a spotřebičů.

Základem každé nové budované domovní elektroinstalace je projektová dokumentace, zkráceně projekt. Ten realizuje projektant-technik, jež má elektrotechnické vzdělání a patřičné zkoušky pro vykonávání funkce, tzv. vyhlášku 50/78 Sb.§10 Projekt se nejčastěji realizuje tak, že investor přednese projektantovi návrh, jak by měla elektroinstalace vypadat, kde by si přál umístění zásuvek, vypínačů, světel, ovládacích prvků a jiných komponentů. Projektant pak dle investorových přání a dle elektrotechnických norem vytvoří projekt, kde je zakresleno, jak bude výsledná elektroinstalace vypadat.

Poté se přistupuje k realizaci. Tu provádí buď elektromontážní firma s příslušným oprávněním, nebo jednotliví elektrikáři, osoby samostatně výdělečně činné. Ale i ti musí mít příslušné zkoušky podle vyhlášky 50/78Sb, §8. Po dokončení elektroinstalace se hotová elektroinstalace musí před uvedením do provozu dle zákona vyzkoušet a zrevidovat.

Revizi a zkoušky provádí revizní technik, jež musí mít též zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb, paragrafu 9. Po kontrole a měření vydá pak revizní technik zprávu o stavu instalace - revizní zprávu. Tam je uvedeno, zda je elektroinstalace způsobilá k provozu a bezpečnému užívání. Následně je elektroinstalace předána investorovi.

zdroj: Wikipedia

Elektroinstalace

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby resp. vzniku, přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby.

Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení). V dopravních prostředcích, samohybných strojích i u lodí se setkáme spíše s názvy elektrická výzbroj (kabely + ovládací přístroje + spotřebiče) nebo kabeláž (kabely+konektory).

Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany). V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech, žlabech.

Pro moderní elektroinstalaci je typické, že silové (napájecí) i slaboproudé vodiče a kabely jsou vedeny společnými trasami a propojují stejné přístroje. Například v bytových a jim podobných instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou. Mimo to může být společně se silovým vedením položen i kabel pro ovládací sběrnici KNX/EIB.

Protože silové a slaboproudé rozvody se mohou vzájemně ovlivňovat a nelze je prostorově oddělit, vznikl obor EMC. V rámci elektromagnetické kompatibility se zkoumá a řeší vzájemné rušení a odrušení v elektroinstalacích.

zdroj: Wikipedia